Preview Mode Links will not work in preview mode

Hemslöjdens historia


Dec 6, 2019

Mia och Elin beger sig till Gävle för att träffa Rose Ericsson och prata om Stina Rodenstam som var en av grundarna till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och Sveriges första hemslöjdskonsulent.
Vi funderar över om hon var den supermänniska som hon beskrivs som eller bara en typisk människa för sin tid.

Vi pratar också om vilken samhällsklass som gynnades av hemslöjdsrörelsens själv till självhjälp och får genom Rose Ericssons avhandling Retorik och praktik från 2018 en och annat aha-känsla.