Preview Mode Links will not work in preview mode

Hemslöjdens historia

Nov 29, 2019

I första avsnittet träffar Mia och Elin Gunilla Lundahl, författare och skribent som har suttit i styrelsen för Föreningen för Svensk Hemslöjd.

Vi pratar om kapitalism, 1990-talets uppvaknade intresset för hemslöjdsforskning och om det är symboliskt eller inte att tälja en pinne.


Nov 21, 2019

Välkommen till trailern av Hemslöjdens historia där Mia, Elin och Elina berättar om podden och oss själva. Vi funderar över om en endera är med eller inte med i hemslöjdsrörelsen och ger ledtrådar till vilka vi kommer att intervjua i de kommande avsnitten. 

På Instagram hittar du oss på