Preview Mode Links will not work in preview mode

Hemslöjdens historia

Sep 29, 2021

Elin och Mia besöker Kerstin Andersson Åhlin, tidigare verksamhetschef på Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund aka Hemslöjden.

Vi pratar om hemslöjd på 70- och 80-talet, om när hemslöjdsföreningarna gick från att vara ekonomiska föreningar till att bli ideella föreningar och vad den omställningen...