Preview Mode Links will not work in preview mode

Hemslöjdens historia

Nov 11, 2021

Elin och Mia pratar med Annika Persson som har skrivit en biografi över Märta Måås Fjetterström. Vi förvånas över hur lite vi vet om denna ännu idag superkändis och får svaret på varför det varit ett detektivarbete att försöka pussla ihop Märta Måås Fjetterströms liv.

I det här avsnittet rör vi oss...