Preview Mode Links will not work in preview mode

Hemslöjdens historia

Jun 23, 2021

I det här mellanavsnittet pratar Elin, Elina och Mia om ideal och konfliktytor inom hemslöjd. Vi pratar estetik, ekonomi vs. idealism, sociala och förindustriella ideal, sanningssträvan och bilden av det goda livet samt namedroppar olika centerpartister som suttit i SHRs styrelse.

Vi diskuterar också om vad ideal...