Preview Mode Links will not work in preview mode

Hemslöjdens historia


Nov 21, 2019

Välkommen till trailern av Hemslöjdens historia där Mia, Elin och Elina berättar om podden och oss själva. Vi funderar över om en endera är med eller inte med i hemslöjdsrörelsen och ger ledtrådar till vilka vi kommer att intervjua i de kommande avsnitten. 

På Instagram hittar du oss på @hemslojdens_historia

Lyssna nu!