Preview Mode Links will not work in preview mode

Hemslöjdens historia


Dec 13, 2019

Elina och Mia åker hem till Alf Johansson för att prata om Lilli Zickerman som är en av de stora hemslöjdsideologerna.
Vi pratar om vilken värld hon kom ifrån, hennes familjerelationer och Alf delar med sig av spännande uppgifter från SHR’s konstituerande möte 1912.

Alf Johansson har gett ut flera häften om Lilli Zickerman med tonvikt på hennes tid i Skaraborg.

Trevlig lyssning!