Preview Mode Links will not work in preview mode

Hemslöjdens historia


Jun 23, 2021

I det här mellanavsnittet pratar Elin, Elina och Mia om ideal och konfliktytor inom hemslöjd. Vi pratar estetik, ekonomi vs. idealism, sociala och förindustriella ideal, sanningssträvan och bilden av det goda livet samt namedroppar olika centerpartister som suttit i SHRs styrelse.

Vi diskuterar också om vad ideal gör för en rörelse, både de negativa och positiva aspekterna och du får lära dig vad oregelbundna regelbundenheter är för något.